Historie " Marie "

Byla vyrobena v Drážďanech v roce  1908 s pohonem na páru jako přívoz pro 55 osob a plula až do roku 1928 v Hamburku.
V roce 1929 byla převezena do Děčína převozníkem panem Kretschmerem. 
Po válce byl převozník odsunut a loď přešla do " státních " služeb, při kterých působila na různých místech na Labi. / Roudnice, Velké Březno, Vaňov - Brná /.
Po válce , kdy měla Marie nehodu, / při nedostatku páry nabourala a prorazila si bok /,byla opravena a byl předělán parní pohon za motorový.
Poslední přestavba byla uskutečněna v letech 1986-87, která zůstala do dnes.
V roce 2008 poslední majitel Magistrát Ústí nad Labem uvažoval o sešrotování lodi, ale po té  loď prodal nynějšímu majiteli panu Jirouškovi.
Po nezbytné opravě začal loď provozovat v Labském údolí mezi hradem Střekovem a Lovosicemi.
Na této trase / cca 2,5 hod /, která vede romantickým Labským údolím je k vidění mnoho turistických zajímavostí.Hrad Střekov, Vrkoč, Brná, Sebuzín, Dolní Zálezly, kostelík Dubice, Libochovany, Prackovice, údolí Porta Bohemica s tříkřížovým vrchem před vinicemi ve Velkých Žernosekách.
Ve Velkých Žernosekách lze přívozem doplout do Malých Žernosek a na kole nebo procházkou se dostat do Opárenského údolí, nebo na Lovoš.
Z Velkých Žernosek též můžete lodí Marie pokračovat na Píšťanské jezero, kde je možné koupání , flyboarding a jiné vodní nebo suchozemské sporty.
V Píšťanech je možnost ubytování v resortu Marina Labe případě v blízkém autocampu. 
Všechny tyto trasy lze kombinovat s cyklostezkou, která celé Labské údolí lemuje a kola si můžete vzít i na loď.